Vi följer de restriktioner som Folkhälsomyndigheten rekommenderar och kan i nuläget inte ta emot mer än max 50 personer. Vi tillhandahåller handsprit och städutrustning för desificering. Vi vädjar att du som har syntom stannar hemma och inte sprider smittan vidare.